معرفی عموفیروزه

تیم عمو فیروزه متشکل از 7 نفر تراشنده ماهر و 2 نفر مسئول فروش آماده خدمت رسانی به تمامی کسانی است که اصالت سنگ درکنار زیبایی و قیمت سنگ برایشان مهم است.

عمو فیروزه معتبر ترین و نوآورترین وبسایت در فروش فیروزه اصیل نیشابور و محصولات فیروزه ای ازدیدگاه مشتری.

تمام محصولات عمو فیروزه ضمانت اصالت دارند

شعار عمو فیروزه:دست هرایرانی یک عدد انگشتر فیروزه اصیل نیشابور